นายฮ้อยชวนปิ๊กบ้าน | MFU Homecoming

นายฮ้อยชวนปิ๊กบ้าน เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงได้มีโปรเจคร่วมกับ นายฮ้อย แห่ง วงใน ถูกรับเชิญมาเป็นคนเชิญชวนศิษย์เก่า มฟล. ทั้งหลายให้กลับมาบ้าน


Share this project:
Share on Pinterest
Related projects
All Projects